Voorgaande activiteiten

De Faber Stichting verzorgt sinds haar oprichting voor haar donateurs bijeenkomsten waar de gelegenheid wordt gegeven om informatie uit te wisselen, onderling en met het bestuur. Ook kan tijdens die bijeenkomsten kennis worden genomen van de bij de stichting beschikbare documentatie.

De eerste bijeenkomst vond plaats in 1979 in Harderwijk op initiatief van de toenmalige Flevohof en heeft geleid tot de oprichting van de stichting. Vanaf 1980 heeft de stichting de bijeenkomsten georganiseerd, die werden aangeduid met de term “Reünie”. Ze vonden jaarlijks plaats in Harderwijk. In de ochtend werden lezingen en diavoorstellingen gegeven over genealogische onderwerpen. Na de gezamenlijke maaltijd werd de middag besteed aan het onderling uitwisselen van informatie en overleg met het bestuur.

Na enige tijd taande de belangstelling voor deze opzet, zodat is besloten deze bijeenkomsten niet meer ieder jaar, maar om het jaar te organiseren. Bovendien werd er voor gekozen om hiervoor wisselende locaties te zoeken, waardoor de bijeenkomst het karakter van een excursie heeft gekregen. Sindsdien spreken wij niet meer over de “Reünie”, maar over de “Faberdag”. Het onderwerp van de excursie hoeft bovendien niet speciaal te zijn gericht op genealogie, maar heeft dan wel een relatie met de naam Faber.

Zo hielden wij Faberdagen in Leeuwarden (bezoek Rijksarchief TRESOAR), Markelo (bezoek aan de vlaggenfabriek Faber’s Vlagpromotions en  aan de molen van vrijwillig molenaar Faber),IJlst (gevaren met de boot van voormalig eigenaar/schipper Faber), Amsterdam (bezoek aan het Koninklijk Instituut voor de Tropen – ook bekend als het “Tropenmuseum” –  o.l.v. conservator Faber), Den Haag (presentatie en rondleiding bij het CBG), Assen (presentaties over “De Maatschappij van weldadigheid” en over de Faber-Halbertsma Groep), in Amsterdam, bij het Amsterdams Stadsarchief, in Leeuwarden,waar aandacht besteed werd aan de tentoonstelling over Mata Hari, een nazaat van een Faber en in Franeker, die in het teken stond van het kaatsen en waar wij o.m. het Kaatsmuseum bezochten. Ook een bezoek aan het beroemde Planetarium van Eise Eisinga stond toen op het programma. Tijdens de Faberdag van 2022 in Enkhuizen bezochten wij het Zuiderzeemuseum.

Voorts zijn bestuursleden van de stichting aanwezig geweest op diverse Genealogische Dagen van de NGV w.o. de Genalogische Contactdagen van NGV Friesnland,  op het tweejaarlijks georganiseerde Famillement, het grootste genealogische evenement van Nederland, en bij enkele gebruikersbijeenkomsten van PRO GEN, het programma waarmee ons Faberbestand wordt bijgehouden.

Tot slot waren bestuursleden als gastspreker aanwezig op bijeenkomsten van de NGV-afdelingen in Alkmaar, Utrecht, Hilversum en Leeuwarden.