Overzicht 100 grootste Faberfamilies

Periodiek stellen wij een overzicht op van de 100 grootste Faberfamilies in ons bestand. Wellicht is ook uw Faberfamilie bij ons bekend!

Wij stellen graag informatie beschikbaar over deze families. Voor donateurs van onze stichting doen wij dit kosteloos, maar voor het verstrekken van informatie aan andere belangstellenden vragen wij een geringe vergoeding als er veel werk mee is gemoeid.  Uiteraard houden wij ons ook aanbevolen voor nieuwe genealogische gegevens, die wij in het bestand kunnen opnemen. Hoe u ons kunt bereiken leest u op de pagina Contact.

In de laatste kolommen wordt de herkomst van iedere familie vermeld. Hieruit moge duidelijk worden dat verreweg de meeste Faberfamilies uit Noord-Nederland komen en vooral uit Friesland.  Het overzicht is opgesteld in volgorde van grootte. De families met de meeste leden staan bovenaan. Ook dan wordt meteen duidelijk dat de grootste families uit Friesland en Groningen komen.

Kies hier voor het overzicht van de 100 grootste families in ons bestand.                             Dit overzicht is opgemaakt naar de toestand op 31 december 2023.

(NB door technische problemen werkt de link naar het overzicht niet! Er wordt gewerkt aan een oplossing. Onze excuses voor het ongemak. De database valt wel op de gebruikelijke manier te raadplegen)