Over ons

Welkom op de website van de Faber Stichting

De Faber Stichting  – officieel de Stichting Geslachten Faber – is er voor alle Fabers in Nederland en daarbuiten en heeft als belangrijkste doel het bieden van ondersteuning op het vlak van genealogisch onderzoek.

Hier vindt u informatie over onze doelstelling, het bestuur, onze activiteiten en ons uitgebreide genealogische bestand.  Verder leest u hier wat het donateurschap inhoudt en treft u een vragenrubriek aan.

Kijk vooral eens op de pagina Genealogie. Daar vindt u een mogelijkheid om gegevens uit ons bestand te raadplegen. De database waaruit u gegevens kunt opvragen wordt enige keren per jaar geactualiseerd.

De donateurs- en genealogische gegevens waarover wij beschikken zijn onderhevig aan privacy-bepalingen. Hoe wij met deze gegevens omgaan is vastgelegd in de privacy-verklaring, in te zien via het menu bovenaan deze pagina.

De Faberstichting wenst al haar donateurs, relaties en bezoekers van deze site

Wij hebben een overzicht gemaakt van de 100 grootste Faberfamilies van de ruim 400 families waar wij gegevens van hebben. Hiermee krijgt u snel inzicht of de familie waar u toe behoort bij ons bekend is. U kunt dit overzicht inzien via de link op de pagina Genealogie/100 grootste Faberfamilies.

Ons Faberbestand bevat thans ruim 48.000 records, die online te raadplegen zijn. Ga naar de pagina Genealogie/Faber database raadplegen om te kijken of u daar de informatie kunt vinden die u zoekt.  De database is bijgewerkt op 30/12/2021.

Van tijd tot tijd publiceren wij een familie in detail op onze site.                     Vanaf 30/12/2021 is  dat familie 175, een familie met ca. 1000 records in ons bestand. U kunt de gegevens van familie 175 raadplegen via de pagina Genealogie/Familie 175  

Er is in 2022 weer een Faberdag gehouden en op zaterdag 25 juni 2022 waren wij aanwezig met een stand op het Famillement 2022 (zie de pagina Actualiteiten)                                                                                             

DOELSTELLINGEN VAN DE STICHTING GESLACHTEN FABER (art 2 statuten)

  • Zij tracht dit doel te bereiken door gebruik te maken van alle haar ten dienste staande middelen, waarbij met name gedacht wordt aan het completeren van stambomen van de geslachten “Faber” en het uitwisselen van genealogische gegevens
  • Verder al datgene dat in de ruimste zin des woord dienstbaar is aan de hierboven gestelde doelen