Over ons

Welkom op de website van de Stichting Geslachten Faber.

De Stichting Geslachten Faber is er voor alle Fabers in Nederland en daarbuiten en heeft als belangrijkste doel het bieden van ondersteuning op het vlak van genealogisch onderzoek.

Hier vindt u informatie over onze doelstelling, het bestuur, onze activiteiten en ons uitgebreide genealogische bestand.  Verder leest u hier wat het donateurschap inhoudt en treft u een vragenrubriek aan.

Voor de laatste nieuwtjes kijkt u op de pagina Activiteiten/Actualiteiten en kijk vooral eens op de pagina Genealogie. Daar vindt u een mogelijkheid om gegevens uit ons bestand te raadplegen. De database waaruit u gegevens kunt opvragen wordt enige keren per jaar geactualiseerd.

De donateurs- en genealogische gegevens waarover wij beschikken zijn onderhevig aan privacy-bepalingen. Hoe wij met deze gegevens omgaan is vastgelegd in de privacy-verklaring, die onderdeel is van deze pagina.

Op 11 april 2018 is de database geactualiseerd, die via deze site kan worden geraadpleegd. Ga snel naar de pagina Genealogie/Faber database raadplegen en kijk of u daar kunt vinden wat u zoekt.  De database telt ca. 43600 records verdeeld over ca. 400 families. U kunt ook nagaan of een Faberfamilie in ons bestand bekend is. Wij hebben een lijst opgesteld van de 100 grootste families uit ons bestand. Op de pagina  Genealogie/Overzicht 100 grootste Faberfamilies vindt u dit overzicht, dat op 20 december 2017 is geactualiseerd.  Als u meer informatie wilt hebben over één of meer van de hier genoemde families kunt u contact opnemen met het bestuur (zie hiervoor de pagina Contact). Op 22 juni 2018 is familie 16 in detail gepubliceerd op de pagina Genealogie/Familie 16.

 

 

DOELSTELLINGEN VAN DE STICHTING GESLACHTEN FABER (art 2 statuten)

  • Zij tracht dit doel te bereiken door gebruik te maken van alle haar ten dienste staande middelen, waarbij met name gedacht wordt aan het completeren van stambomen van de geslachten “Faber” en het uitwisselen van genealogische gegevens
  • Verder al datgene dat in de ruimste zin des woord dienstbaar is aan de hierboven gestelde doelen