Over ons

Welkom op de website van de Stichting Geslachten Faber.

De Stichting Geslachten Faber is er voor alle Fabers in Nederland en daarbuiten en heeft als belangrijkste doel het bieden van ondersteuning op het vlak van genealogisch onderzoek.

Hier vindt u informatie over onze doelstelling, het bestuur, onze activiteiten en ons uitgebreide genealogische bestand.  Verder leest u hier wat het donateurschap inhoudt en treft u een vragenrubriek aan.

Voor de laatste nieuwtjes kijkt u op de pagina Activiteiten/Actualiteiten en kijk vooral eens op de pagina Genealogie. Daar vindt u een mogelijkheid om gegevens uit ons bestand te raadplegen. De database waaruit u gegevens kunt opvragen wordt enige keren per jaar geactualiseerd.

De donateurs- en genealogische gegevens waarover wij beschikken zijn onderhevig aan privacy-bepalingen. Hoe wij met deze gegevens omgaan is vastgelegd in de privacy-verklaring, die onderdeel is van deze pagina.

Op 20 mei 2019 is de database geactualiseerd, die via deze site kan worden geraadpleegd.  Ga snel naar de pagina Genealogie/Faber database raadplegen en kijk of u daar kunt vinden wat u zoekt.                                       De database telt ca. 45.500 records verdeeld over meer dan 400 families. 

U kunt ook snel nagaan of een Faberfamilie in ons bestand bekend is.        Wij hebben daartoe een lijst opgesteld van de 100 grootste families uit ons bestand. Die lijst omvat ruim 85% van alle records.                                         Op de pagina  Genealogie/Overzicht 100 grootste Faberfamilies vindt u dit overzicht, dat op 21 december 2018 is geactualiseerd.  Als u meer informatie wilt hebben over één of meer van de hier genoemde families kunt u contact opnemen met het bestuur (zie hiervoor de pagina Contact).

Op 20 mei 2019 is familie 14 in detail gepubliceerd op de pagina Genealogie/Familie 14.

 

DOELSTELLINGEN VAN DE STICHTING GESLACHTEN FABER (art 2 statuten)

  • Zij tracht dit doel te bereiken door gebruik te maken van alle haar ten dienste staande middelen, waarbij met name gedacht wordt aan het completeren van stambomen van de geslachten “Faber” en het uitwisselen van genealogische gegevens
  • Verder al datgene dat in de ruimste zin des woord dienstbaar is aan de hierboven gestelde doelen