Over ons

Welkom op de website van de Faber Stichting

De Faber Stichting  – officieel de Stichting Geslachten Faber – is er voor alle Fabers in Nederland en daarbuiten en heeft als belangrijkste doel het bieden van ondersteuning op het vlak van genealogisch onderzoek.

Hier vindt u informatie over onze doelstelling, het bestuur, onze activiteiten en ons uitgebreide genealogische bestand.  Verder leest u hier wat het donateurschap inhoudt en treft u een vragenrubriek aan.

Kijk vooral eens op de pagina Genealogie. Daar vindt u een mogelijkheid om gegevens uit ons bestand te raadplegen. De database waaruit u gegevens kunt opvragen wordt enige keren per jaar geactualiseerd.

De donateurs- en genealogische gegevens waarover wij beschikken zijn onderhevig aan privacy-bepalingen. Hoe wij met deze gegevens omgaan is vastgelegd in de privacy-verklaring, in te zien via het menu bovenaan deze pagina.

Wij verwelkomen Saskia Faber als nieuw bestuurslid!

Op 6 november 2021 zijn wij aanwezig op de Friese Genealogische Contactdag. Ga naar de pagina Activiteiten/Actualiteiten voor meer informatie.

Op 19 januari 2021 is weer een Faberfamilie in detail gepubliceerd. Ga naar de pagina Genealogie/familie 29 om alle details te lezen.

Wij hebben een overzicht gemaakt van de 100 grootste Faberfamilies van de ruim 400 families waar wij gegevens van hebben. Hiermee krijgt u snel inzicht of de familie waar u toe behoort bij ons bekend is. U kunt dit overzicht inzien via de link op de pagina Genealogie/100 grootste Faberfamilies.

Ons Faberbestand bevat thans ca. 47.500 records, die online te raadplegen zijn. Ga naar de pagina Genealogie/Faber database raadplegen om te kijken of u daar de informatie kunt vinden die u zoekt.  De database is bijgewerkt op 26/9/2021.                                                                                                 

DOELSTELLINGEN VAN DE STICHTING GESLACHTEN FABER (art 2 statuten)

  • Zij tracht dit doel te bereiken door gebruik te maken van alle haar ten dienste staande middelen, waarbij met name gedacht wordt aan het completeren van stambomen van de geslachten “Faber” en het uitwisselen van genealogische gegevens
  • Verder al datgene dat in de ruimste zin des woord dienstbaar is aan de hierboven gestelde doelen