Over ons

Welkom op de website van de Faber Stichting

De Faber Stichting  – officieel de Stichting Geslachten Faber – is er voor alle Fabers in Nederland en daarbuiten en heeft als belangrijkste doel het bieden van ondersteuning op het vlak van genealogisch onderzoek.

Hier vindt u informatie over onze doelstelling, het bestuur, onze activiteiten en ons uitgebreide genealogische bestand.  Verder leest u hier wat het donateurschap inhoudt en treft u een vragenrubriek aan.

Kijk vooral eens op de pagina Genealogie. Daar vindt u een mogelijkheid om gegevens uit ons bestand te raadplegen. De database waaruit u gegevens kunt opvragen wordt enige keren per jaar geactualiseerd.

De donateurs- en genealogische gegevens waarover wij beschikken zijn onderhevig aan privacy-bepalingen. Hoe wij met deze gegevens omgaan is vastgelegd in de privacy-verklaring, in te zien via het menu bovenaan deze pagina.                                                                                                                                                           

Ons Faberbestand bevat thans ruim 49.000 records, die online te raadplegen zijn. Ga naar de pagina Genealogie/Faber database raadplegen om te kijken of u daar de informatie kunt vinden die u zoekt.  De database is bijgewerkt op 16/12/2023.

Wij hebben een overzicht gemaakt van de 100 grootste Faberfamilies van de ruim 400 families waar wij gegevens van hebben. Deze families bevatten samen meer dan 42.000 records uit ons bestand. Dat biedt een grote kans om snel inzicht te krijgen of de familie waar u toe behoort bij ons bekend is.          U kunt dit overzicht inzien via de link op de pagina Genealogie/100 grootste Faberfamilies.

Van tijd tot tijd publiceren wij een familie in detail op onze site.                     Vanaf 28/12/2022 is  dat familie 24, een familie met ca. 800 records in ons bestand.    U kunt de gegevens van familie 24 raadplegen via de pagina Genealogie/Familie 24

Er komt in 2024 weer een Friese Genealogische Contactdag in Leeuwarden, waar de Faberbestichting bij aanwezig zal zijn (zie de pagina Nieuws)                                                                                             

DOELSTELLINGEN VAN DE STICHTING GESLACHTEN FABER (art 2 statuten)

  • Zij tracht dit doel te bereiken door gebruik te maken van alle haar ten dienste staande middelen, waarbij met name gedacht wordt aan het completeren van stambomen van de geslachten “Faber” en het uitwisselen van genealogische gegevens
  • Verder al datgene dat in de ruimste zin des woord dienstbaar is aan de hierboven gestelde doelen