Familie 24

Op deze pagina publiceren wij een stamboom van een Faberfamilie uit ons bestand.           Van tijd tot tijd wisselen wij de gepubliceerde familie voor een nieuwe.

Nu publiceren wij familie 24, de nakomelingen van het echtpaar Tyesse Dirks en Toontje Jans, die met ca. 800 records in ons bestand is vertegenwoordigd en die om uiteenlopende redenen het vermelden waard is.

De familie komt waarschijnlijk uit het Bildt in Friesland, want de oudste vermelding is het huwelijk van de stamvader en –moeder in Vrouwenparochie in 1623. Tot in huidige tijd blijven afstammelingen in Friensland wonen, o.m. in Minnertsga.

Het voor de Fabers veel voorkomende beroep van smid is ook in deze familie bekend, maar ook bakkers, kooplieden en horeca-ondernemers kunnen we aantreffen. Zo had een telg uit deze familie een feestzaal waar o.m. Snip en Snap hebben opgetreden.

Over deze familie zijn wat meer bijzonderheden dan gebruikelijk te vermelden.                  Zo was een vrouwelijk lid van deze familie de grootmoeder van Mata Hari, waarover in een aantal van onze publicaties al het nodige is verteld.                                                                       In deze familie komen ook enige tijd de namen Faber Schoonlingen en Hellema Faber voor. Vooral de naam Faber Schoonlingen heeft nog een paar generaties bestaan.                Vanaf begin 20e eeuw heeft een tak van deze familie een relatie met Zweden, waardoor een aantal van deze Fabers Zweedse voornamen hebben gekregen.                                                   Maar helaas is in deze familie ook in ongunstige zin bekend geworden, want tot dit Fabergeslacht behoorden een aantal bekende NSB’ers en SS’ers. We hoeven slechts de naam Klaas Carel Faber te noemen om dit duidelijk te maken. Ook over hem, zijn vader en zijn broer hebben wij al eerder gepubliceerd.                                                                                Een bijzonder feit van geheel andere orde mag ook niet onvermeld blijven: een vrouwelijke telg uit dit geslacht werd weduwe en hertrouwde later met een weduwnaar genaamd Anthonie de Gier, die vader was van 28(!) kinderen uit zijn 2 voorgaande huwelijken. Ook al was er toen al een flink aantal kinderen overleden of uit huis, toch kun je gerust zeggen dat zij zich heeft opgeofferd!

Klik op onderstaande link voor alle details over deze Faberfamilie waarover wij beschikken.

Familie 24

Onze onderzoeken naar Fabergeslachten zijn nooit afgerond.  Als u informatie voor ons heeft over de thans gepubliceerde familie, houden wij ons daarvoor aanbevolen.                    U kunt die sturen naar de webmaster (webmaster@geslachtenfaber.nl)