Familie 14

Op deze pagina publiceren wij een stamboom van een Faberfamilie uit ons bestand.     Van tijd tot tijd wisselen wij de gepubliceerde familie voor een nieuwe.

Familie 14; de nakomelingen van Jan Pytters en Antie Ariens

Dit keer hebben we gekozen voor het publiceren van familie 14, een familie uit ons bestand die maar liefst 2 voorzitters van onze stichting heeft voortgebracht!

Allereerst Hylke Faber (1920 – 1999), die van 1983 tot 1995 onze 2e voorzitter was. Zijn zoon Frans Faber (1953) was onze 4e voorzitter van 2012 tot en met 2014. Bovendien was een ander lid van deze familie, Sjoerd Faber (1944), gedurende vele jaren tot zijn terugtreden in 2013 bestuurslid van onze stichting.                                 Met recht kan dan ook worden gezegd, dat we hier te maken hebben met een familie die bij  uitstek van belang is geweest voor de Stichting Geslachten Faber.

De eerste generaties van deze familie woonden in Tzummarum en waren daar smid, zoals zoveel Fabers. Later ging men naar Arum en vandaar naar elders in Wonseradeel.  Eind 19e eeuw zijn een tweetal leden uit een tak van deze familie geëmigreerd naar Iowa (VS). Aldaar zijn hun nazaten nog altijd te vinden en ook in andere staten van de VS.

Vanaf de 4e generatie was de naam Faber al in gebruik bij enkele leden van deze familie.

We treffen bij deze familie behalve het beroep van smid, meerdere beroepen aan:      in de land- en tuinbouw, in administratieve en bestuurlijke functies en zelfs een hoogleraar.

Klik op onderstaande link voor alle details over deze Faberfamilie waarover wij beschikken.

Familie 65

Onze onderzoeken naar Fabergeslachten zijn nooit afgerond.  Als u informatie voor ons heeft over de thans gepubliceerde familie, houden wij ons daarvoor aanbevolen.          U kunt die sturen naar onze secretaris (hans@geslachtenfaber.nl) of naar de webmaster (webmaster@geslachtenfaber.nl)