Familie 16

Op deze pagina publiceren wij een stamboom van een Faberfamilie uit ons bestand. Van tijd tot tijd wisselen wij de gepubliceerde familie voor een nieuwe.

Stamboom familie 16

Nu is familie 16 aan de beurt, de nazaten van Goitzen Tietes en Ymkjen Douwes.

Tot deze familie behoorde een voor onze stichting zeer belangrijke Faber, nl. Tjisse Faber (1913-1996). Hij was één van de oprichters en ook de eerste secretaris van de Stichting Geslachten Faber.                                                                                                                                                                                                                                                                Tjisse was onderwijzer en een verdienstelijk tekenaar. Van zijn hand is het logo van onze stichting, dat u tot op de dag van vandaag kunt aantreffen op onze publicaties en linksboven op de homepage van deze site.

Van origine is dit een Friese famile en takken van dit Fabergeslacht wonen daar nog steeds.                                                                                                                                       De stamvader Goitzen is afkomstig uit Grouw en zijn vrouw Ymkjen kwam uit Zuiderdrachten in Smallingerland. Hun kinderen zagen het levenlicht nog in Smallingerland, maar de kleinkinderen werden allen in Grouw geboren. Vanaf die tijd zie je deze familie eerst verder uitwaaieren over Friesland, maar later gaat men naar alle windstreken, tot zelfs in Zuid-Limburg aan toe.

Ons onderzoek naar deze familie is zeker nog niet afgerond en als u informatie voor ons heeft houden wij ons daarvoor aanbevolen. U kunt die sturen naar onze secretaris (hans@geslachtenfaber.nl) of naar de webmaster (webmaster@geslachtenfaber.nl)

 

Klik op onderstaande link voor alle details over deze Faberfamilie waarover wij beschikken.

Familie 16