Familie 65

Op deze pagina publiceren wij een stamboom van een Faberfamilie uit ons bestand.     Van tijd tot tijd wisselen wij de gepubliceerde familie voor een nieuwe.

Familie 65; de nakomelingen van Gatze Piers Meylema

Deze familie is bijzonder om een aantal redenen. Allereerst omdat Gatze Piers de oudste stamvader van een Fabergeslacht is, die wij in ons bestand hebben:                hij is omstreeks 1480 geboren in Oosterend in Hennaarderadeel.

Verder is het voor onze stichting belangrijk geweest dat een lid van dit Fabergeslacht, Adriaan Jan Evert Faber, bijna 40 jaar geleden een prominente rol heeft gespeeld bij het ontstaan van onze stichting en gedurende de eerste jaren ook onze voorzitter was.

Hoewel de familienaam van de stamvader Meylema was, is deze familie in het bestand opgenomen omdat deze naam aan geen van zijn nakomelingen is doorgegeven.         Een deel van zijn nakomelingen is in de 18e eeuw de naam Faber gaan gebruiken en heeft de naam Faber in 1811/1812 ook aangenomen. Maar zijn nazaten droegen voor een deel ook andere namen, zoals Sjaarda. Wij hebben als stelregel dat in ons bestand alleen Fabers worden opgenomen, met hun partner(s) en – voor zover ons bekend –  de ouders van die partner(s). Nakomelingen van Gatze Piers met een andere achternaam vindt u dus niet in de thans gepubliceerde familie terug.

De eerste generaties bleven in Hennaarderadeel wonen en vervulden er belangrijke functies. M.n. waren zij rentmeesters van bezittingen van vooraanstaande families.

In latere tijden komt bij deze familie ook het voor Fabers gebuikelijke beroep van smid resp. smidsknecht heel vaak voor. De naam Faber werd ook voor het eerst gevoerd door leden van de familie die dit beroep hadden, dus hier vinden we een wel heel duidelijke aanwijzing dat er verband is tussen dit beroep en onze achternaam!            Op de pagina “Over Faber” van deze site is die relatie ook al aangeduid.

Dit Fabergeslacht heeft zich verspreid over het zuidelijk deel van Friesland en vooral in Koudum, Joure en Sloten. Pas na 1900 gaan leden van deze familie buiten Friesland wonen.

Dit is globaal wat wij op deze plaats kunnen vertellen over familie 65.                      Klik op onderstaande link voor alle details over deze Faberfamilie waarover wij beschikken.

Onze onderzoeken naar Fabergeslachten zijn nooit afgerond.  Als u informatie voor ons heeft over de thans gepubliceerde familie, houden wij ons daarvoor aanbevolen.          U kunt die sturen naar onze secretaris (hans@geslachtenfaber.nl) of naar de webmaster (webmaster@geslachtenfaber.nl)

Familie 65