Familie 175

Op deze pagina publiceren wij een stamboom van een Faberfamilie uit ons bestand.           Van tijd tot tijd wisselen wij de gepubliceerde familie voor een nieuwe.

Familie 175: de nakomelingen Hendrik Jans

Deze familie is een van de grotere families uit ons bestand: de familie telt bijna 1000 records.

Over de oudste generaties is niet alles met zekerheid bekend. Wat wel duidelijk is:         deze familie stamt uit Tietjerksteradeel en heeft daar generaties lang gewoond. Pas later verlaten nazaten deze regio en vestigen zich ook elders in Friesland en daarbuiten.

Qua beroepen zie je veel verscheidenheid, maar ook bij deze familie komt het beroep van smid voor, soms generaties lang van vader op zoon.

Deze Faberfamilie kent in recente tijden een zeer illustere telg: Piet Jetze Faber.                 Hij was de tot nu toe (1921) meest succesvolle kaatser van Friesland. Hij won liefst 8 keer de PC, de belangrijkste kaatswedstrijd, en was ook nog enige keren verliezend finalist.

Klik op onderstaande link voor alle details over deze Faberfamilie waarover wij beschikken.

Familie 175

Onze onderzoeken naar Fabergeslachten zijn nooit afgerond.  Als u informatie voor ons heeft over de thans gepubliceerde familie, houden wij ons daarvoor aanbevolen.                    U kunt die sturen naar onze secretaris (hans@geslachtenfaber.nl) of naar de webmaster (webmaster@geslachtenfaber.nl)