Familie 29

Op deze pagina publiceren wij een stamboom van een Faberfamilie uit ons bestand.           Van tijd tot tijd wisselen wij de gepubliceerde familie voor een nieuwe.

Familie 29: de nakomelingen Saeckle Machielsen

Deze familie is uniek in het Faberbestand, omdat in deze familie naast Faber ook de Faber als familienaam wordt gebruikt. Het onderscheid is in het midden van de 18e eeuw ontstaan en wordt toegelicht in de thans gepubliceerde genealogie. Tot op de dag van vandaag worden beide namen naast elkaar in deze Faberfamilie gebruikt.

In ons Faberbestand komen overigens nog 3, veel kleinere, families voor met de naam de Faber. Een relatie van deze families met familie 29 hebben we nog niet kunnen leggen.

De oudste vermeldingen over deze familie stammen uit het noorden van Friesland, nl. Leeuwarderadeel en Dongeradeel. In latere tijden komen we leden van deze familie tegen in Leeuwarden, Franeker, Sneek en in Wymbritseradeel. Zeer opmerkelijk is het dat we tegenwoordig ook nazaten kunnen aantreffen in het diepe zuiden van ons land, nl. in Heerlen en Kerkrade. De oogarts Jan-Tjeerd de Faber uit Rotterdam (roepnaam Tjeerd) is een bekend lid van deze familie en komt zelf ook uit Kerkrade.

Het is ook heel bijzonder dat we in deze familie niemand hebben kunnen vinden die het beroep van smid heeft uitgeoefend! Voor een van oorsprong Friese Faberfamilie is dat met recht uitzonderlijk te noemen. Wel zien we het beroep van timmerman regelmatig terugkomen.

Over de oudere generaties van deze familie is veel nog onduidelijk. Dat begint al met de vermoedelijke stamvader Sæckle Machielsen, over wie wij helemaal niets zeker weten. Het onderzoek naar deze Faberfamilie heeft dus veel vragen open gelaten. Wij zijn dan ook benieuwd of bezoekers van deze site aanvullende informatie voor ons hebben. U kunt zich daarmee wenden tot het bestuur (zie hieronder).

Klik op onderstaande link voor alle details over deze Faberfamilie waarover wij beschikken.

Familie 29

Onze onderzoeken naar Fabergeslachten zijn nooit afgerond.  Als u informatie voor ons heeft over de thans gepubliceerde familie, houden wij ons daarvoor aanbevolen.                    U kunt die sturen naar onze secretaris (hans@geslachtenfaber.nl) of naar de webmaster (webmaster@geslachtenfaber.nl)