Nieuws

Faberdag op zaterdag 21 mei 2022

Op zaterdag 21 mei is de Faberdag gehouden in Enkhuizen

Het bestuur is verheugd dat er weer een Faberdag kon worden gehouden, met een vertraging van een jaar door de Corona pandemie. Met het gezelschap dat zich hiervoor had aangemeld, brachten we een bezoek aan het Zuiderzeemuseum en genoten we van een lekkere lunch.

Voor het bezoek aan het Buitenmuseum was een gids ingeschakeld, die ons langs een aantal interessante objecten heeft geleid en daarbij uitleg gaf. Verder was er ruimte in het programma om op eigen gelegenheid het Buitenmuseum nog verder te verkennen en sommigen hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om ook het Binnenmuseum te bezoeken.

Uiteraard was dit ook een goed moment om over “Faber-aangelegenheden” van gedachten te wisselen, want ook dat is doel van zo’n Faberdag.

Omstreeks 16.00 uur gingen we uiteen en na afloop waren de aanwezigen het er over eens dat dit een geslaagde Faberdag was, temeer omdat het weer erg meewerkte. Dat was bij de laatste Faberdag in 2019 wel anders! 

 

Famillement zaterdag 25 juni 2022

Op zaterdag 25 juni 2022 is in Amsterdam het Famillement gehouden, het grootste evenement op genealogisch gebied in Nederland. De organisatie was in handen van het Stadsarchief Amsterdam in samenwerking het het CBG/Centrum voor Familiegeschiedenis.

De Faberstichting had een stand op de informatiemarkt waar 3 bestuursleden aanwezig waren. Belangstellenden zijn te woord gestaan en konden inzage krijgen in ons Faberbestand. Ook kon men kennisnemen van documentatie waarover de stichting beschikt.