Actualiteiten

Friese Genealogische Contactdag op 6 november 2021

Op zaterdag 6 november as. zal de Friese Genealogische Contactdag worden gehouden in het gebouw van TRESOAR, Boterhoek 3 in Leeuwarden                                                               

Dit evenement is gratis voor het publiek toegankelijk van 11.00 uur tot 16.00 uur.

De Faber Stichting zal hier met een stand aanwezig zijn en wij hopen dat onze donateurs uit Friensland  – en dat zijn er velen – ons daar zullen bezoeken. Het bestuur verwelkomt ook graag alle andere belangstellenden.                                                        

Het thema van deze contactdag is de binnenvaart en alles wat daarmee verband heeft.          Ook veel Fabers waren werkzaam in de binnenvaart; u kunt dat in onze stand te weten komen.                                       

Uiteraard kunt u ook informatie krijgen over alle andere Faberfamilies die in ons digitale Faberbestand zijn opgenomen.

Tot ziens in onze stand!

Nadere informatie over andere bijeenkomsten waar de Faber Stichting aanwezig zal zijn , treft u te zijner tijd op deze pagina aan.