Activiteiten op korte en lange termijn

Facebook

Het bestuur is voornemens om actuele meldingen, foto’s van bijeenkomsten, etc. voortaan via Facebook door te geven. Zodra dat mogelijk is leest u dat op deze plaats.

 

Faberdag 2019

Inmiddels wordt al weer nagedacht over de volgende Faberdag, die in beginsel in 2019 zal worden gehouden. Over datum en locatie wordt u op deze plaats geïnformeerd, zodra daarover meer bekend is.

 

Uit de bestuursvergadering

In het bestuur is het onderwerp privacy de laatste tijd regelmatig aan de orde geweest. Er moest aandacht worden geschonken aan de AVG, de Europese privacy-regels, die vanaf 26/5/2018 van kracht zijn. Daar kan onze stichting ook niet omheen, want we beheren een fors genealogisch bestand met persoonsgegevens en we registreren vanzelfsprekend ook persoonsgegevens van onze donateurs. Het bestuur heeft daarom nagegaan op welke wijze aan de voorschriften van de AVG tegemoet kan worden gekomen, m.n. in de specifieke situatie die geldt voor organisaties op genealogisch gebied. Inmiddels is een privacy verklaring voor de Stichting Geslachten Faber opgesteld en op deze website gepubliceerd op de pagina Over Ons/Privacy-verklaring. Het is nieuwe materie, dus het valt niet uit te sluiten dat in de toekomst nog aanpassingen van deze verklaring nodig zijn. Tegelijk betekent dit, dat de stichting zich aan de in de verklaring opgenomen regels moet houden. Dat betekent concreet dat bij de genealogische informatie die wij publiceren over nog levende en/of recent overleden personen minder details zullen worden verstrekt.