Activiteiten op korte en lange termijn

Facebook

Het bestuur is voornemens om actuele meldingen, foto’s van bijeenkomsten, etc. voortaan via Facebook door te geven. Zodra dat mogelijk is leest u dat op deze plaats.

Modernisering van de website

Deze website zal opnieuw worden opgezet. De huidige opzet is al ruim 10 jaar geleden ontstaan en is dringend aan modernisering toe. Wel zullen een aantal functionaliteiten behouden blijven, zodat u ook in de nieuwe opzet via deze site weer alle genealogische informatie kunt krijgen die u gewend was. Gedurende het proces van de update kunnen de pagina’s van de site enige tijd een duidelijk verschillende aanblik hebben.

Faberdag in 2021

De tweejaarlijkse Faberdag zal in beginsel in 2021 weer worden georganiseerd. Vanwege de uitbraak van het Corona-virus staat echter nog geenszins vast of een Faberdag in 2021 tot de mogelijkheden behoort. Het bestuur zal nadere informatie verstrekken, zodra hierover meer zekerheid is.