Aanmelden donateur

  Formulier opgave nieuwe donateur Stichting Geslachten Faber

  Geachte belangstellende,

  Wij stellen het op prijs dat u onze website hebt bezocht en dat u ons werk wilt ondersteunen door donateur van onze stichting te willen worden. Hieronder kunt u enige gegevens invullen ten behoeve van onze donateursadministratie.

  Uw achternaam

  Voornaam (-namen)

  Straat + huisnr

  Postcode

  Woonplaats

  Geboortedatum

  Telefoonnummer

  Uw E-mailadres (indien beschikbaar)

  Na ontvangst van de gegevens wordt eerst contact met u opgenomen.