Aanmelden donateur

Formulier opgave nieuwe donateur Stichting Geslachten Faber

Geachte belangstellende,

Wij stellen het op prijs dat u onze website hebt bezocht en dat u ons werk wilt ondersteunen door donateur van onze stichting te willen worden. Hieronder kunt u enige gegevens invullen ten behoeve van onze donateursadministratie.

Uw achternaam

Voornaam (-namen)

Straat + huisnr

Postcode

Woonplaats

Geboortedatum

Telefoonnummer

Uw E-mailadres (indien beschikbaar)

Na ontvangst van de gegevens wordt eerst contact met u opgenomen.