Openstaande vragen

Jacob Gerrits Faber

In de collectie van het Fries Museum bevindt zich een zilveren tabaksdoos met een gekwartilleerd wapen met in de vier kwartieren een eikel, een hamer, een nijptang en een aambeeld. Hieronder de tekst Jaacoob Gerrits Faaber 1709. Van de zijde van het museum werd ons gevraagd of wij meer over de persoon weten. Wie kan ons verder helpen?

Andreas Faber

Wij ontvingen een verzoek om nadere informatie over Andreas Faber, een leger-chirurgijn afkomstig uit “Meens”, waarmee wellicht Mainz in Duitsland wordt bedoeld. Deze Andreas Faber trouwde op 7 april 1676 in Utrecht met Maria Hansen van Gelder (ondertrouw te Utrecht op 13 maart 1676). Maria Hansen van Gelder is gedoopt in de Jacobikerk te Utrecht op 30 maart 1645. Zij was een dochter van Hans Hendrick van Gelder en Helena Kocx (Kocks). Van Hans Hendrick van Gelder is bekend, dat hij van 1643 t/m 1687 scherprechter in Utrecht was. De vraagsteller wil graag meer over Andreas Faber weten, zoals zijn herkomst en wat er verder van hem is geworden. Wie kan hem helpen?

 

U kunt reageren per e-mail (webmaster@geslachtenfaber.nl) of schriftelijk bij het secretariaat (zie het adres op de pagina Contact)