Contact

Contact

U kunt als volgt schriftelijk of telefonisch contact met ons opnemen:

Stichting Geslachten Faber

Koningin Wilhelminastraat 20

2678 EM De Lier

tel. 0174-516476

e-mail: hans@geslachtenfaber.nl

De redactie van Faber! magazine is eveneens via dit secretariaat te bereiken.

Vragen en opmerkingen inzake onze website en vragen op genealogisch gebied kunt u richten aan webmaster@geslachtenfaber.nl

Bestuur

Het bestuur is thans als volgt samengesteld

  • Arnold Faber              voorzitter   (arnold@geslachtenfaber.nl)
  • vacature                      secretaris  
  • Heleen Faber             penningmeester (heleen@geslachtenfaber.nl)
  • Gerrie Faber              bestuurslid
  • Rob Faber                  bestuurslid
  • Saskia Faber              bestuurslid

Contact met onze stichting is vooralsnog onveranderd mogelijk via onze voormalig secretaris Hans Faber in de Lier (zie contactgegevens hierboven)

Op de voorpagina vindt u een foto van alle bestuursleden; v.l.n.r.

Arnold, Heleen, Gerrie en Rob met in hun midden de in 2022 afgetreden secretaris Hans faber

(Saskia Faber ontbreekt vooralsnog op deze foto)