Contact

Contact

U kunt als volgt schriftelijk of telefonisch contact met ons opnemen:

Stichting Geslachten Faber

Koningin Wilhelminastraat 20

2678 EM De Lier

tel. 0174-516476

e-mail: hans@geslachtenfaber.nl

Het secretariaat is ook te bezoeken van 08.00 uur tot 20.00 uur, na voorafgaande afspraak.

De redactie van Faber! magazine is eveneens via het secretariaat te bereiken.

Vragen en opmerkingen inzake onze website en vragen op genealogisch gebied kunt u richten aan webmaster@geslachtenfaber.nl

Bestuur

Het bestuur is thans als volgt samengesteld

  • Arnold Faber              voorzitter   (arnold@geslachtenfaber.nl)
  • Hans Faber                secretaris   (hans@geslachtenfaber.nl)
  • Heleen Faber             penningmeester (heleen@geslachtenfaber.nl)
  • Gerrie Faber              bestuurslid
  • Rob Faber                  bestuurslid
  • Saskia Faber              bestuurslid

Op de voorpagina vindt u een foto van alle bestuursleden; v.l.n.r.

Arnold, Heleen, Hans, Gerrie en Rob

(Saskia Faber ontbreekt vooralsnog op deze foto)