Activiteiten

Wij zijn hét platform voor onze donateurs voor het uitwisselen van familiegegevens

Wij organiseren van tijd tot tijd een bijeenkomst voor de donateurs

Wij verzorgen ieder  halfjaar een publicatie van een selectie van de informatie waarover wij beschikken: Faber! magazine (voorheen de Verantwoording). Inmiddels is daarvan aflevering 2 van de 43e jaargang verschenen. De eerste 10 afleveringen zijn niet meer verkrijgbaar. Op de pagina Documentatie vindt u links waarmee u de afleveringen 11, 12 en 13 on-line kunt raadplegen. Voor het aanvragen van exemplaren van verschenen publicaties 14 t/m 43 zie de pagina Documentatie.

Daarnaast brengen wij van tijd tot tijd een Nieuwsbrief uit, waarin actuele informatie wordt opgenomen die van belang is voor de donateurs. Daarvan zijn er tot nu toe al 36 verstuurd.

Wij onderhouden een geautomatiseerd bestand met alle ons bekende gegevens over Faber-geslachten in Nederland en daarbuiten. Dit bestand telt thans meer dan 49.000 records verdeeld over meer dan 400 afzonderlijke geslachten. Desgevraagd verstrekken wij gegevens uit dit geautomatiseerd bestand aan onze donateurs.

Wij onderhouden contacten met andere genealogische verenigingen

Wij beheren veel documentatie in een archief en verstrekken daar desgevraagd informatie uit aan donateurs en andere belangstellenden. Deze documentatie omvat meer dan wij tot nu toe in onze Verantwoordingen hebben gepubliceerd.

Daarnaast regelt het bestuur de naamsbekendheid van de stichting. Dat doet zij door het verspreiden van de publicaties bij derden, door het bijhouden van de website en door aanwezig te zijn op genealogische bijeenkomsten. Verder onderhoudt het bestuur contacten met overige organisaties op genealogisch gebied.

Kijk onder “Nieuws” voor een overzicht aan van onze activiteiten op korte en langere termijn.

Als u wilt lezen wat wij in voorgaande jaren aan activiteiten hebben ontplooid kijkt u onder ” Voorgaande activiteiten”

Indien u belangstelling hebt voor een presentatie door de Faber Stichting tijdens een door u georganiseerde bijeenkomst, kunt u contact opnemen met het bestuur.