Familie 122

Op deze pagina publiceren wij een stamboom van een Faberfamilie uit ons bestand. Van tijd tot tijd wisselen wij de gepubliceerde familie voor een nieuwe.

Dit keer publiceren we familie 122, de nazaten van Douwe Jelles en Saakjen Johaens. Deze familie is een van de grootste in ons bestand van ca. 400  Fabergeslachten:        het is de 7e qua omvang van alle families en telt meer dan 800 records (situatie december 20170.

De stamouders zijn beiden geboren in het midden van de 17e eeuw, mogelijk in Menaldumadeel waar zij in 1668 zijn getrouwd. Sindsdien is dit Fabergeslacht, zelfs tot de 12e generatie, nog altijd vooral in Friesland te vinden.

Omdat dit een grote familie is kom je tal van beroepen tegen, maar ook hier geldt dat de oudste generaties vooral smid waren, zoals gebruikelijk bij Fabers. Van één nazaat is vermeldenswaard dat hij vanuit zijn oorspronkelijke beroep van kuiper, omstreeks 1970 overging tot het fabriceren van pallets. Dat hij die stap nam, kwam doordat een brand zijn kuipersbedrijf had verwoest. Hij legde hiermee de basis voor de latere Faber-Halbertsma Groep, thans een van de grootste palletproducenten en palletverhuurbedrijven in Europa. Tijdens de Faberdag die in 2012 in Assen werd gehouden, heeft een directielid ons hier alles over verteld.

Tijdens dezelfde Faberdag werd een interessante lezing gegeven over de zgn. koloniën, die in de 19e eeuw in Drente en Overijssel werden gesticht. Hierheen werden o.m. dronkaards, bedelaars en landlopers gestuurd om te worden “heropgevoed”. Dat ging niet altijd tot genoegen van de betrokkenen en in familie 122 vindt u een saillant voorbeeld van zo’n zgn. “kolonist” die regelmatig wegliep en dan weer werd opgepakt en teruggestuurd. Kijk maar eens bij VI.27  3  Attje Faber.

Klil op onderstaande link voor alle details over deze Faberfamilie waarover wij beschikken.

 

Stamboom familie 122