Familie 309

Op deze pagina publiceren wij een stamboom van een Faberfamilie uit ons bestand. Van tijd tot tijd wisselen wij de gepubliceerde familie voor een nieuwe.

De keuze is dit keer gevallen op familie 309.

Dit zijn de nazaten van ene Tjeerd waarover verder niets met zekerheid bekend is, maar over wiens mogelijke identiteit toch wel iets valt te zeggen. U leest er verder over in de genealogie.

Hij was wellicht smid, omdat zijn beide zoons dat voor de Fabers zo kenmerkende beroep hebben uitgeoefend. Zij woonden beiden in Menaldumadeel, dus zal Tjeerd zelf daar wellicht ook gewoond hebben en/of getrouwd zijn. Nader onderzoek omtrent zijn herkomst is nodig en mocht u daar meer over weten dan zouden wij dat graag van u horen. Hoe u ons kunt bereiken ziet u op de pagina Contact.

Van zijn zoon Feer Tjeerds zijn weinig nazaten bekend, maar wel het opmerkelijke feit dat hij in 1700 levenloos in een kanaal werd gevonden met zijn benen aan elkaar vastgebonden. Is hij vermoord?

De rest van de familie stamt af van de andere zoon Jan Tjeerds. Diens zoon Jan Jansen (ook smid) blijkt bij zijn huwelijk in 1725 de naam Faber te gebruiken, de oudste aanduiding van die naam in deze familie.

Enkele takken van familie 309 blijven nog lang in Friesland wonen; tot in recente tijden treffen we bijv. nog nazaten aan in Lutkewierum, Leeuwarden en Sneek. Maar eind 19e eeuw begint al de verspreiding naar o.m. Zaanstad, Twente en de provincies Utrecht, Zuidholland, Zeeland en ook Limburg

Qua beroepen vinden we vooral handarbeiders in deze familie en zelfs enige mijnwerkers! Maar het beroep van smid komt al na de derde generatie niet meer terug.

Alle details over de familie waarover wij thans beschikken, leest u als u op onderstaande link klikt.

 

Stamboom familie 309