Actualiteiten

Faber! magazine

De 37e aflevering van Faber! Magazine is bij de donateurs bezorgd. Dit jaar is gebruik gemaakt van nieuwe technieken voor het opmaken van het blad, waardoor het eenvoudiger was om bijv. foto’s tussen de tekst te plaatsen. Het drukken is ook geheel in eigen beheer geschied.

Daardoor was het voor het eerst mogelijk het gehele blad in kleur te drukken en een index bij te voegen van alle in het blad genoemde persoonsnamen. Dit alles heeft ertoe geleid dat het een blad is geworden dat niet alleen een fraaie uitstraling heeft gekregen, maar ook voldoet aan de criteria voor publicaties op genealogisch gebied.

Donateurs hebben 1 exemplaar van het blad gratis per post of via e-mail ontvangen, maar het is altijd mogelijk om meer exemplaren te bestellen bij het secretariaat van onze stichting; voor het adres zie de pagina “Contact”. Die mogelijkheid bestaat ook voor niet-donateurs, zoals de lezers van deze website.

Vanwege alle bovengenoemde vernieuwingen heeft het bestuur besloten de prijs voor losse exemplaren te verlagen: voor donateurs tot € 3,- en voor niet-donateurs tot € 5,-, alles excl. verzendkosten (was € 7.50 excl. verzendkosten).

Dit aanbod geldt gedurende het gehele jaar 2017!