Over ons

Welkom op de website van de Stichting Geslachten Faber.

De Stichting Geslachten Faber is er voor alle Fabers in Nederland en daarbuiten en heeft als belangrijkste doel het bieden van ondersteuning op het vlak van genealogisch onderzoek.

Hier vindt u informatie over onze doelstelling, het bestuur, onze activiteiten en ons uitgebreide genealogische bestand.  Verder leest u hier wat het donateurschap inhoudt en treft u een vragenrubriek aan.

Voor de laatste nieuwtjes kijkt u op de pagina Activiteiten/Actualiteiten en kijk vooral eens op de pagina Genealogie. Daar vindt u een mogelijkheid om gegevens uit ons bestand te raadplegen. De database waaruit u gegevens kunt opvragen wordt enige keren per jaar geactualiseerd.

Het bestuur van onze stichting is gewijzigd! Frans Faber kon het voorzitterschap niet goed meer uitoefenden. Het viel niet langer te combineren met zijn langdurig verblijf buitenslands. De nieuwe voorzitter is Arnold Faber, die in het oude bestuur de functie van penningmeester vervulde. Arnold zal zo spoedig mogelijk het penningmeesterschap overdragen aan de nieuwe penningmeester Heleen Faber. Tevens is Mia Faber teruggetreden als bestuurslid. De namen van de bestuursleden en de nieuwe samenstelling van het bestuur vindt u op de pagina Contact.

Zie ook de pagina Activiteiten op korte en lange termijn, waar onze laatste activiteit is beschreven. Het betrof het 2-jaarlijkse Famillement, dat dit keer in Utrecht werd gehouden op donderdag 2 juni jl. en waar wij vertegenwoordigd waren met een stand.

Op 29 mei 2016 is de database geactualiseerd, die via deze site kan worden geraadpleegd. Ga snel naar de pagina Genealogie/Faber database raadplegen en kijk of u daar kunt vinden wat u zoekt.

 

 

 

DOELSTELLINGEN VAN DE STICHTING GESLACHTEN FABER (art 2 statuten)

  • Zij tracht dit doel te bereiken door gebruik te maken van alle haar ten dienste staande middelen, waarbij met name gedacht wordt aan het completeren van stambomen van de geslachten “Faber” en het uitwisselen van genealogische gegevens
  • Verder al datgene dat in de ruimste zin des woord dienstbaar is aan de hierboven gestelde doelen