Over ons

Welkom op de website van de Stichting Geslachten Faber.

De Stichting Geslachten Faber is er voor alle Fabers in Nederland en daarbuiten en heeft als belangrijkste doel het bieden van ondersteuning op het vlak van genealogisch onderzoek.

Hier vindt u informatie over onze doelstelling, het bestuur, onze activiteiten en ons uitgebreide genealogische bestand.  Verder leest u hier wat het donateurschap inhoudt en treft u een vragenrubriek aan.

Voor de laatste nieuwtjes kijkt u op de pagina Activiteiten/Actualiteiten en kijk vooral eens op de pagina Genealogie. Daar vindt u een mogelijkheid om gegevens uit ons bestand te raadplegen. De database waaruit u gegevens kunt opvragen wordt enige keren per jaar geactualiseerd.

Op 18 november 2015 is een nieuwe familie in detail gepubliceerd. Kijk op de pagina Genealogie.                                                                                            Ook is de database bijgewerkt, laatstelijk op 28 december 2015.                  Ga kijken op de pagina Genealogie/Faber database raadplegen: wie weet of uw voorouders voorkomen bij de ruim 39.000 records in de database!            Op de pagina Documentatie zijn een drietal oude Verantwoordingen gepubliceerd.

Zie verder de pagina Activiteiten/Actualiteiten op korte en lange termijn, waar de eerstvolgende activiteit is aangekondigd.

Wij waren al geruime tijd op zoek naar bestuursleden. Tot ons genoegen kunnen wij melden dat 2 Fabers tot het bestuur zijn toegetreden: Heleen Faber uit Den Helder en Rob Faber uit Hoofddorp. Inmiddels is een Nieuwsbrief uitgegaan waarin zij zich aan de donateurs hebben voorgesteld.

DOELSTELLINGEN VAN DE STICHTING GESLACHTEN FABER (art 2 statuten)

  • Zij tracht dit doel te bereiken door gebruik te maken van alle haar ten dienste staande middelen, waarbij met name gedacht wordt aan het completeren van stambomen van de geslachten “Faber” en het uitwisselen van genealogische gegevens
  • Verder al datgene dat in de ruimste zin des woord dienstbaar is aan de hierboven gestelde doelen