Over ons

Welkom op de website van de Stichting Geslachten Faber.

De Stichting Geslachten Faber is er voor alle Fabers in Nederland en daarbuiten en heeft als belangrijkste doel het bieden van ondersteuning op het vlak van genealogisch onderzoek.

Hier vindt u informatie over onze doelstelling, het bestuur, onze activiteiten en ons uitgebreide genealogische bestand.  Verder leest u hier wat het donateurschap inhoudt en treft u een vragenrubriek aan.

Voor de laatste nieuwtjes kijkt u op de pagina Activiteiten/Actualiteiten en kijk vooral eens op de pagina Genealogie. Daar vindt u een mogelijkheid om gegevens uit ons bestand te raadplegen. De database waaruit u gegevens kunt opvragen wordt enige keren per jaar geactualiseerd.

Op 7 oktober 2014 is een nieuwe familie in detail gepubliceerd. Kijk op de pagina Genealogie.                                                                                            Ook is de database bijgewerkt. Ga kijken op de pagina Genealogie/Faber database raadplegen: wie weet of uw voorouders voorkomen bij de ca. 37.500 records in de database!

Wij kijken met voldoening terug op het Famillement 2014, gehouden op 8 oktober 2014 en er is nieuws over de jaarlijkse donateursbijdrage.               Zie verder de pagina Activiteiten/Actualiteiten

Het bestuur van Stichting Geslachten Faber wenst al  haar donateurs, relaties en overige bezoekers gezellige feestdagen en een voorspoedig 2015!

DOELSTELLINGEN VAN DE STICHTING GESLACHTEN FABER (art 2 statuten)

  • Zij tracht dit doel te bereiken door gebruik te maken van alle haar ten dienste staande middelen, waarbij met name gedacht wordt aan het completeren van stambomen van de geslachten “Faber” en het uitwisselen van genealogische gegevens
  • Verder al datgene dat in de ruimste zin des woord dienstbaar is aan de hierboven gestelde doelen